wczytywanie

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma F.P.H.U DRUK-PAK Elżbieta Nowak, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwo danych osobowych przez DRUK-PAK.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwo danych osobowych.

 1. Administratorem Państwu danych osobowych jest firma DRUK-PAK, posługująca się nadanym numerem NIP: 734-312-75-83 z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Dojazdowa 3
 2. Firma DRUK-PAK wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email sklep@druk-pak.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu kierowanie do Państwo informacji oraz dokumentów księgowych w związku ze świadczonymi usługami (hostingowymi, marketingowymi i innymi),
  2. w celu kierowania do Państwo treści informacyjnych oraz marketingowych jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DRUK-PAK(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy DRUK-PAK polega na przesyłaniu do Państwo treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwo rzecz usług drogą elektroniczną lub pocztą
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie DRUK-PAK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DRUK-PAK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy DRUK-PAK jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy DRUK-PAK polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DRUK-PAK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Państwo danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych oraz IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz firmy DRUK-PAK usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwo danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Firma DRUK-PAK nie będzie przekazywała Państwo danych osobowych do państw trzecich.
 6. Państwo dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwo usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Państwo rzecz usług drogą elektroniczną,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwo przez firmę DRUK-PAK treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Państwo rzecz usług drogą elektroniczną
  5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Państwo dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma DRUK-PAK prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (33-300 Nowym Sączu, ul. Węgierska 146A) lub elektronicznej (wiadomość email na adres sklep@druk-pak.com).
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Państwo rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę DRUK-PAK jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 12. Każdemu odwiedzającemu niniejszą stronę może zostać przypisany nr User-ID w ramach Google Analytics oraz Google adWords. Państwa dane w tym zakresie mogą zostać dalej przetwarzane przez firmę GOOGLE IRELAND LIMITED, Adres: 1ST & 2ND FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET ,DUBLIN 4.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę
plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W
myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może
wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez
zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór
użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
  niniejszego Serwisu,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
   preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
   internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
   Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
   dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
   Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
   ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
   której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
   wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).
  Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
   dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
   wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
   wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
   ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie"
   wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
   pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
   itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
   Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
   zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje
  dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych
  przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego
  dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików
  cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
  operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np.
  Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji
mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików
działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na
stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać,
tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu
pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody
na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających
podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności
od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje
na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej
przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy
  kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają
na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą
pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić
ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy
  blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie
  wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy
  wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem
  myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty
  "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia
Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy
wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"),
programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w
przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi
reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies.
Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej
Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych
przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień
dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej
przeglądarki.

Strony internetowe Nowy Sącz
do_gory